85 743-74-65

Instalacja solarna na budynku Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej w Białymstoku

Instalacja solarna

Budowę instalacji solarnej na budynku Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej przeprowadzono przy ul. Zwierzynieckiej 4. Prace prowadzono w ramach projektu pt. “Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury PB z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.”

Zakres prowadzonych prac instalacyjnych obejmował:

  • montaż baterii kolektorów słonecznych, jedna część złożona z 35 sztuk kolektorów próżniowych, natomiast druga część z 21 sztuk kolektorów płaskich,
  • montaż podgrzewczy pojemnościowych ciepłej wody użytkowej zbiorników buforowych, pomp, układu automatycznej regulacji oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do pracy całego układu,
  • wykonanie niezbędnych prac remontowo – budowlanych w budynku,
  • częściowej rozbiórce i budowie fragmentów nowej instalacji odgromowej.

Realizacja przedsięwzięcia trwała od 04.2014 do 08.2014.

Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 332 026,61 brutto PLN

Galeria


 

Infolinia
85 743-74-65
Jeżeli mają Państwo komentarze, uwagi lub pytania, zapraszamy do skorzystania z naszej infolinii
Kontakt

KLIMART s.c.
ul. Warsztatowa 1D
15-637 Białystok

www.klimart.com.pl

Tel.: (85) 743-74-65
Fax: (85) 743-28-27

klimart@klimart.com.pl

Numery wewnętrzne:
Dział Handlowy - 1, 4
Serwis - 2
Księgowość - 3