85 743-74-65

FAQ

Po co mierzyć wydajność?

Po co mierzyć wydajność?

Instalacja wentylacyjna powinna doprowadzić odpowiednią ilość powietrza do pomieszczenia. Jednak w praktyce, te podstawowe zadanie często jest nie spełniane. Jednym z głównych parametrów instalacji wentylacyjnych jest zbyt mała wydajność w poszczególnych odgałęzieniach sieci. Przyczyn tego może być wiele: niewłaściwie wykonane obliczenia, niedotrzymanie lub zły dobór parametrów wentylatorów, liczne zmiany na etapie wykonywania instalacji wentylacyjnych. Na podstawie pomiarów możemy ocenić warunki pracy układu oraz podjąć działania związane z jego naprawą czy wyregulowaniem. Nie odpowiednie działanie wentylacji może spowodować przedostawanie się zapachów do różnych pomieszczeń.

Dlaczego należy wykonywać pomiary?

Dlaczego należy wykonywać pomiary?

Pomiary wentylacji wykonuje się aby ocenić, czy instalacja wentylacyjna pracuje prawidłowo. Porównanie wyników z pomiaru ( temperatury, ciśnienia czy przepływu ) z projektowymi wartościami oraz odpowiednie wyregulowanie układu jest warunkiem do odbioru instalacji po jej wykonaniu.

Czynności serwisowe przy przeglądzie centrali wentylacyjnej

Czynności serwisowe przy przeglądzie centrali wentylacyjnejpunktor

 • sprawdzenie poboru prądów i stanu okablowania wraz z przyłączami,
 • sprawdzenie wentylatorów ( silników, łopatek, łożysk, ogólnego stanu),
 • sprawdzenie i testowanie prawidłowego działania automatyki urządzenia,
 • sprawdzenie prawidłowości działania przepustnic i siłowników,
 • sprawdzenie wymienników ciepła,
 • kontrola zużycia pasków napędowych,
 • wymiana filtrów powietrza,
 • sprawdzenie pracy agregatu,
 • wykrycie ewentualnych nieszczelności na instalacji chłodniczej,
 • usunięcie wszystkich wykrytych usterek w trakcie przeglądu nie wymagające oczekiwania na części zamienne

Czy wentylacja mechaniczna jest mi potrzebna?

Czy wentylacja mechaniczna jest mi potrzebna?Czy wentylacja mechaniczna jest mi potrzebna?

Przez wiele lat ludzie w swoich domach używali wyłącznie wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja mechaniczna pojawiła się stosunkowo niedawno. Dlaczego więc teraz nagle okazuje się ona niezbędna?

Ostatnie lata to dążenia do ograniczania zużycia energii potrzebnej do ogrzania naszych domów. Do osiągnięcia tego celu zaczęto korzystać z nowoczesnej, coraz bardziej szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. Dla wentylacji grawitacyjnej jest to swego rodzaju unicestwienie, ponieważ w warunkach pełnej szczelności przestaje działać. Rozszczelnianie okien lub montaż specjalnych nawietrzaków w ścianach tylko częściowo ratuje sytuację, gdyż bardzo trudno jest zapanować nad ilością świeżego powietrza dopływającego do pomieszczenia. W okresie dużych mrozów wentylacja działa bardzo intensywnie, natomiast latem pracuje przy minimalnej sprawności.

Alternatywą dla wentylacji grawitacyjnej jest właśnie wentylacja mechaniczna, która daje nam możliwość kontroli nad wymianą powietrza. Dodatkowo stosując odzysk ciepła z powietrza usuwanego jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem.

Wentylacja nowego budynku

Wentylacja nowego budynku

Budując nowy dom zastanów się nad wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła

Wentylacja nowego budynku

Planując budowę nowego domu, warto zastanowić się nad zastosowaniem w nim wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Wykonanie wentylacji mechanicznej w nowym domu nie jest drogie, ponieważ projektując odpowiednio nowy budynek można zoptymalizować instalację kanałów wentylacyjnych. Wykonane kanały będą krótsze, tańsze oraz nie będą stawiać bardzo dużych oporów dla przepływającego powietrza.

Wykonanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, wbrew pozorom nie jest takie tanie. Dlaczego? Musimy zbudować solidne fundamenty pod kominy wentylacyjne, zapłacić materiał, koszty wymurowania, a na końcu za niezbędną obróbkę. Kominy podczas eksploatacji należy konserwować i czyścić, a także zapewniać szczelność. Biorąc pod uwagę straty ciepła jakie powoduje wentylacja (około 30% ciepła jest bezpowrotnie tracone).

Pamiętaj na etapie projektowania nowego budynku wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest rozsądną alternatywą, która się zwróci!

Jakie są skutki źle działającej wentylacji?

Jakie są skutki źle działającej wentylacji?

Skutki niepoprawnie działającej wentylacji

Jakie są skutki źle działającej wentylacji?

Skutkami źle działającej wentylacji w budynku/pomieszczeniu są najczęściej:

 • grzyb i pleśń powstająca na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi (najczęściej w postaci czarnych plam),
 • zaparowane szyby w oknach (bardzo często do połowy),
 • skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian,
 • nawiew powietrza przez kratki wywiewne (zlokalizowane w kuchni lub łazience),
 • niszczenie konstrukcji budynku poprzez wnikanie wilgoci do ścian i stopniowa ich destrukcja,
 • złe samopoczucie mieszkańców budynku, uczucie zmęczenia (większa obecność dwutlenku węgla w pomieszczeniu)
 • możliwość wydzielania się groźnego dla życia i zdrowia tlenku węgla (w pomieszczeniach z gazowymi urządzeniami grzewczymi)
 • nadmierne wychładzanie pomieszczeń, a co za tym idzie zwiększone koszty ogrzewania budynku

Ile ciepła tracę przez wentylację?

Ile ciepła tracę przez wentylację?

Przez sprawnie działającą wentylację tracone jest około 30% ciepła

Ile ciepła tracę przez wentylację?

Sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna, wykonana oraz pracująca zgodnie z przepisami „pochłania” ok 30% energii cieplnej wytwarzanej w budynku. Oznacza to, że 1/3 ciepła wytwarzanego w budynku, jest bezpowrotnie tracona poprzez działanie wentylacji.

Oczywiście warto podkreślić, że tej wartości nie należy rozpatrywać z kategoriach straty dosłownej, ponieważ jest to wartość energii tracona świadomie na rzecz zapewnienia prawidłowych warunktów niezbędnych dla właściwego samopoczucia, zdrowia i komfortu osób przebywająych w danym pomieszczeniu

Ile mogę zaoszczędzić dzięki wentylacji z rekuperacją?

Ile mogę zaoszczędzić dzięki wentylacji z rekuperacją?Ile mogę zaoszczędzić dzięki wentylacji z rekuperacją?

Biorąc pod uwagę fakt, iż ceny energii cieplnej niezbędnej do ogrzania domu z roku na rok drożeją – można stwierdzić, że oszczędności z roku na rok będą większe. Dodatkowo warto podkreślić, że dzięki odpowiedniemu i kontrolowanemu przewietrzaniu domu zachowujemy dobre zdrowie i samopoczucie domowników. Tym samym oszczędzamy pieniądze, które wydalibyśmy na lekarzy oraz leczenie.

Dzięki prawidłowej wentylacji w bardzo dobrej kondycji zachowujemy stan budynku, przez co oszczędzamy kolejne pieniądze na remontach, które są wymagane na zawilgoconych ścianach, zawierających grzyb. Kluczowym dla zdrowia mieszkańców danego budynku jest niedopuszczenie do gromadzenia się szkodliwego radonu – promieniotwórczego gazu, który dobra wentylacja eliminuje z obiektu.

Dodatkowo dzięki zainstalowanemu w centrali wentylacyjnej wymiennikowi ciepła o bardzo wysokiej skuteczności odzysku ciepła (rekuperator), budynek zużywa mniej paliwa niezbędnego do ogrzania domu.

Tak więc oprócz zaoszczędzenia kilkuset złotych na kosztach ogrzewania, dzięki zastosowaniu wentylacji z rekuperacją, poprawiamy dodatkowo samopoczucie swoje i domowników oraz chronimy nasz dom przed nadmiernym zawilgoceniem oraz szkodliwymi dla zdrowia gazami.

Czym jest rekuperacja i dlaczego należy stosować rekuperację?

Rekuperator Daikin

Rekuperator Daikin

Czym jest rekuperacja i dlaczego należy stosować rekuperację?

Rekuperacja to odzysk ciepła za pomocą wymiennika ciepła na przykład krzyżowego. Polega na przekazywaniu energii cieplnej z jednego medium do drugiego.

Ciągle rosnące ceny energii powodują, że klienci poszukują nowych możliwości jej oszczędzania. Jednocześnie kładzie się nacisk na podniesienie komfortu użytkowania budynków. Rekuperacja doskonale spełnia oba przedstawione warunki. Sprawność rekuperacji zależy głównie od jakości rekuperatora i waha się od 50%, nawet do 95% przy najnowocześniejszych rekuperatorach renomowanych firm światowych.

W parze z energooszczędnością budynków, rozumianą jak ich szczelność, idzie w parze konieczność stosowania wentylacji mechanicznej, ponieważ wentylacja grawitacyjna w tych warunkach nie zadziała.

Tak więc połączenie wentylacji mechanicznej i rekuperacji, dostarcza nam świeżego powietrza, dodatkowo odzyskując ciepło z powietrza wywiewanego, czyli rekuperacja: wentyluje energooszczędnie.

Co to jest wentylacja?

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Co to jest wentylacja?

Wentylacja jest to proces usuwania z pomieszczenia zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Innymi słowy: zanieczyszczone powietrze (ciepło, kurz, pył) usuwane jest z pomieszczenia na zewnątrz, natomiast do pomieszczenia dostarczane jest świeże, oczyszczone i podgrzane (zimą) powietrze.

Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób całkowicie naturalny. Następuje to dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru, powietrze dostaje się do danego budynku poprzez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych i jest zmienna w ciągu roku.

Wentylacja może działać również w sposób mechaniczny. Wymiana powietrza jest wtedy niezależna od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. Najprostszą wentylacją mechaniczną jest wentylacja wywiewna polegająca na zainstalowaniu wentylatorów w kanałach wentylacyjnych. W takim systemie wentylacji powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w stolarce lub nawiewniki. Lepszym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno – wywiewna, w której zarówno doprowadzenie, jak i usuwanie powietrza jest możliwe również dzięki wentylatorowi.

Zalety wentylacji mechanicznej:
– możliwość dostosowania wydajności do faktycznych potrzeb mieszkańców,
– regulacja wentylacji mechanicznej może odbywać się w sposób mechaniczny,
– możliwy jest odzysk ciepła z usuwanego powietrza dzięki zastosowaniu „rekuperacji”,
– filtracja powietrza z zanieczyszczeń dostających się z zewnątrz.

Montaż wentylacji

>
Montaż instalacji wentylacji

Wybór wentylacji

>
wybor-wentylacji

FAQ

>
Infolinia Klimart
85 743-74-65
Jeżeli mają Państwo komentarze, uwagi lub pytania, zapraszamy do skorzystania z naszej infolinii
Kontakt

KLIMART s.c.
ul. Warsztatowa 1D
15-637 Białystok

www.klimart.com.pl

Tel.: (85) 743-74-65
Fax: (85) 743-28-27

klimart@klimart.com.pl

Numery wewnętrzne:
Dział Handlowy - 1, 4
Serwis - 2
Księgowość - 3