85 743-74-65

Pomiar hałasu

POMIAR HAŁASUhałas

Wentylacja, a poziom hałasu
Obok komfortu cieplnego jednym z parametrów wpływających na dobre samopoczucie użytkowników pomieszczeń jest odpowiedni poziom hałasu. Z reguły, w pomieszczeniach klimatyzowanych najczęstszym źródłem hałasu, obok urządzeń związanych z normalnym eksploatowaniem pomieszczeń (drukarki, komputery, kserokopiarki, itp.), są podstawowe elementy systemów klimatyzacji. Do takich elementów możemy z całą pewnością zaliczyć wszelkiego rodzaju maszyny wirujące takie jak: pompy, sprężarki, wentylatory. Urządzenia te mogą wytwarzać dźwięki zarówno typu materiałowego jak i powietrznego. Hałas pochodzenia materiałowego wynika przykładowo z niewyważenia elementów wirujących, które drgając w ciałach stałych są przenoszone z kolei przez konstrukcję urządzenia i pobudzają do drgań powietrze otaczające urządzenie. Z kolei hałas pochodzenia powietrznego powiązany jest nieodłącznie z przepływem powietrza.

Wartości dopuszczalne poziomu dźwięku w pomieszczeniach
Zbyt głośna praca urządzeń w pomieszczeniu może być uciążliwa dla osób znajdujących się w pobliżu danego lokalu lub nawet prowadzić do pogorszenia ich słuchu. Dlatego przepisy dokładnie określają dopuszczalny poziom hałasu, jaki może występować w konkretnych pomieszczeniach. Według normy PN-87/B-02151/02 ( „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach”) dopuszczalny maksymalny poziom dźwięku A w odległości 1 m od urządzenia w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w budynku mieszkalnym lub zamieszkania zbiorowego nie może przekraczać 65 dB.

Pomiar hałasu
Nasza firma zajmuje się pomiarem technicznym hałasu zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 i PN-87/B-02156. Do pomiaru wykorzystujemy Miernik poziomu dźwięku Abatronic, PROC AB-8850 które posiada świadectwo wzorcowania nr. WP-2013-3799. Po zweryfikowaniu parametrów pracy wentylacji wystawiany jest protokół badania głośności wentylacji, który jest wymagany przez SANEPID przy odbiorze technicznym lokalu.

miernik-poziomu-halasu

 W przypadku zainteresowania wykonania ekspertyzy pomiaru hałasu urządzeń wentylacyjnych czy też klimatyzacyjnych zapraszamy do kontaktu z działem serwisu.

Pliki do pobrania :

Montaż wentylacji

>
Montaż instalacji wentylacji

Wybór wentylacji

>
wybor-wentylacji

FAQ

>
Infolinia Klimart
85 743-74-65
Jeżeli mają Państwo komentarze, uwagi lub pytania, zapraszamy do skorzystania z naszej infolinii
Kontakt

KLIMART s.c.
ul. Warsztatowa 1D
15-637 Białystok

www.klimart.com.pl

Tel.: (85) 743-74-65
Fax: (85) 743-28-27

klimart@klimart.com.pl

Numery wewnętrzne:
Dział Handlowy - 1, 4
Serwis - 2
Księgowość - 3