85 743-74-65

Pomiar szczelności i wydajności wentylacji

POMIAR SZCZELNOŚCI I WYDAJNOŚCI WENTYLACJIserwis-wentylacji

Zajmujemy się pomiarem wydajności wentylacji mechanicznej. Po wykonaniu pomiarów na obiekcie , sporządzamy protokół pomiaru, który może być wykorzystany przy wymaganych prawem okresowych przeglądach budynków. Wykonujemy czyszczenie lub wymiana filtrów kratek i siatek filtracyjnych. Dodatkowo podczas pomiarów, po uzgodnieniach z inwestorem nasi specjaliści mogą przeprowadzić korektę i dokonać regulacji wentylacji. Do tego muszą być zamontowane elementy regulacyjne.
Nasza firma posiada także w swojej ofercie wykonywanie pomiarów szczelności wentylacji mechanicznej. Pomiary są wykonywane zgodnie z normą PN-EN 12599, PN-EN 12237, PN-EN 1507 w trakcie budowy instalacji wentylacji po odpowiednim przygotowaniu, co przedstawia rysunek poniżej:

pomiar-szczelnosci-kanalow-wentylacyjnych

Do wykonywania pomiarów stosujemy:
balometr – mierzy bezpośredni wypływ powietrza z kratek wentylacyjnych w żądanej jednostce (najczęściej stosowana m3/h). Dobrze się sprawdza przy wykonywaniu prac pomiarowych kratek o nieregularnym wypływie lub wypływie skierowanym pod kątem do osi kratki. Duża powierzchnia worka pomiarowego oraz pomiar wielopunktowy uśredniony zapewnia dużą dokładność pomiaru.
anemometr skrzydełkowy – stosujemy tam gdzie pomiar balometrem jest niemożliwy, np. tam gdzie kratki są usytuowane w skosach, filarach lub stopnicach.
anemometr termiczny – znajduje zastosowanie przede wszystkim do pomiaru przepływu w kanałach. Jego małą głowica pomiarowa pozwala na określenie przepływu w miejscach trudno dostępnych a w szczególności przypadku kanałów wentylacyjnych gdzie konieczne jest wykonanie otworów pomiarowych redukuje średnicę otworów.
manometr różnicy ciśnień – pozwala nam mierzyć przepływ metodą pośrednią poprzez określenie przepływu na podstawie ciśnienia dynamicznego. Stosuje się go przede wszystkim do pomiarów punktu pracy centrali wentylacyjnej ( spręż, spadki ciśnienia oraz opór), urządzenie wykorzystywane jest również do pomiarów różnicy ciśnień dla wentylatorów oraz spadku ciśnienia dla filtrów.

Montaż wentylacji

>
Montaż instalacji wentylacji

Wybór wentylacji

>
wybor-wentylacji

FAQ

>
Infolinia Klimart
85 743-74-65
Jeżeli mają Państwo komentarze, uwagi lub pytania, zapraszamy do skorzystania z naszej infolinii
Kontakt

KLIMART s.c.
ul. Warsztatowa 1D
15-637 Białystok

www.klimart.com.pl

Tel.: (85) 743-74-65
Fax: (85) 743-28-27

klimart@klimart.com.pl

Numery wewnętrzne:
Dział Handlowy - 1, 4
Serwis - 2
Księgowość - 3