logo Klimart

Szybki Kontakt


 • (85) 743-74-65

  Numery wewnętrzne:
  21 – Sprzedaż
  22 – Serwis
  23 – Logistyka
  24 – Administracja • klimart@klimart.com.pl
 • ul. Przędzalniana 60, Białystok


  Jeżeli jesteś zainteresowany konkretną ofertą skontaktuj się z nami. Ustalimy szczegóły.

flaga Polski Firma Polska - rok założenia 1999 Białystok, ul. Przędzalniana 60

Masz pytania? – zadzwoń na naszą infolinię

Program Czyste Powietrze

Logo programu Czyste Powietrze Zdrowy Wybór2022 rok to kontynuacja rządowego programu „Czyste powietrze”, który ma na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Można otrzymać atrakcyjne dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych, instalacji fotowoltaicznych oraz systemów wentylacyjnych. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, a nawet 79 000 zł z prefinansowaniem.

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Firma Klimart zapewnia pełne wsparcie podczas ubiegania się o dotację w ramach programu „Moje ciepło”, zapewniając pomoc przy wypełnianiu wniosku, doborze efektywnego rozwiązania jak również realizacji projektu. Będąc instalatorem urządzeń takich jak pompy ciepła, klimatyzatory, systemy wentylacyjne zapewniamy pełne wsparcie od wyboru rozwiązania po montaż i uruchomienie.

Cel programu „Czyste powietrze”

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Program Moje Ciepło

Logo programu Moje CiepłoProgram ,,Moje ciepło” powstał z myślą o przyszłości oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii, zarówno pod kątem wsparcia ekologii jak i ekonomii. Składając wniosek w tym programie, mamy szansę na dofinansowanie inwestycji polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych), wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dotacja może wynosić nie więcej niż 21 000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Firma Klimart zapewnia pełne wsparcie podczas ubiegania się o dotację w ramach programu „Moje ciepło”, zapewniając pomoc przy wypełnianiu wniosku, doborze efektywnego rozwiązania jak również realizacji projektu.

Będąc instalatorem urządzeń takich jak pompy ciepła, klimatyzatory, systemy wentylacyjne zapewniamy pełne wsparcie od wyboru rozwiązania po montaż i uruchomienie.

Cel programu „Moje ciepło”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.