logo Klimart

Szybki Kontakt


 • (85) 743-74-65

  Numery wewnętrzne:
  21 – Sprzedaż
  22 – Serwis
  23 – Logistyka
  24 – Administracja • klimart@klimart.com.pl
 • ul. Warsztatowa 1D
  15-637 Białystok


  Jeżeli jesteś zainteresowany konkretną ofertą skontaktuj się z nami. Ustalimy szczegóły.

flaga Polski Firma Polska - rok założenia 1999 Białystok, ul. Warsztatowa 1D

Masz pytania? – zadzwoń na naszą infolinię

 

Polityka prywatności

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC KLIENTÓW
KLIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizując obowiązek wynikający z art.13 ust.1 i ust.2 RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest KLIMART sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku
  ul. Warsztatowa 1 D, e- mail: klimart@klimart.com.pl; tel. (85) 743 74 65
 2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym rozpatrywania reklamacji i wykonywania czynności serwisowych pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy szczególnie w celach:

  / przesłania propozycji współpracy lub oferty na złożone zapytanie .
  / prowadzenie korespondencji wyjaśniającej lub uzupełniającej.
  / wystawiania i przesyłania dokumentów potwierdzających transakcje.
  / dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.

 4. W przypadku dokumentów, które zawierają dane osobowe, a są niezbędne do udokumentowania transakcji dla potrzeb obowiązującego prawa podatkowego, będą przechowywane przez okres nie krótszy niż wymagany przepisami prawnymi .
 5. W każdym innym przypadku dane nie będą przechowywane dłużej aniżeli przez okres 6 lat.
 6. Dane mogą być przekazywane osobom i firmom, z którymi realizujemy zadania wynikające z umowy lub zmierzające do zawarcia umowy, tj. naszym współpracownikom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia, firmom, z którymi współpracujemy w zakresie pozyskania uprawnień do wykonywania działań umożliwiających realizację umowy, firmom wspomagającym nas outsourcingowo w obszarach księgowości, IT i spedycji, doradztwa prawniczego łącznie z reprezentacją.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym ich:

  / sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  / usunięcia, jeśli to nie koliduje z obowiązującym prawem dotyczącym obowiązku przechowywania dokumentacji zawierającej Pana/i  dane.
  / ograniczenia przetwarzania
  / przenoszenia, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)

 

Wojciech Jan Ślusarczyk
Bartłomiej Sirocki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)